O nás

REAL ESTATE AUDIT, s.r.o. /REA/ je konzultačno-poradenská spoločnosť v oblasti nehnuteľností a investičných zámerov. Svoje služby poskytuje občanom, mestám a obciam, malým a stredným podnikateľom na území celého Slovenska. Spoločnosť združuje ľudí z viacerých profesií ( právnikov, projektových manažérov, ekonómov, znalcov..), ktorí posudzujú nehnuteľnosti z právneho, technického a cenového pohľadu. Hlavnou úlohu nášho tímu je poskytnúť klientovi čo najviac informácií o nehnuteľnostiach, resp. investičných zámeroch, ktoré pomôžu klientovi zhodnotiť nehnuteľnosť, zmeniť jej spôsob využitia alebo eliminovať rizikové faktory pri investičných zámeroch.  Naše stanoviská vychádzajú z listín a podkladov, ktoré sú verifikovateľné akoukoľvek treťou stranou.